Žene s većim stražnjicama su zdravije i pametnije, otkrilo je istraživanje