Vlasnik ga je tukao kako bi postao oštar, no unatoč tome ostao je dobar