Velikani su potrošili tri milijarde eura, a tek nas čekaju ovi transferi