Tuđman: Ja sam marksist i revolucionar; Kolinda: Ja sam majka i vjernica