Muž Ane Gruice rođendan proslavio u Dubaiju, ovako mu je ona čestitala