Jedan od najprepoznatljivijih Opela doživio potpunu preobrazbu