I Kolinda napokon komentirala fašistički ispad o talijanskoj Istri i Dalmaciji