Hana Hadžiavdagić tješi Ivanu Vidu: "Ovo je isti slučaj kao sa mnom i debelom"