Epiduralna anestezija smanjuje bol, ali u ovim situacijama se ne smije koristiti