Curu koja je preboljela rak pitao za veličinu dojki, ona mu žestoko odgovorila