Čovjek umro u moru u Ninu, svjedok: "Policajac se nije želio smočiti"