Čarobnim fotografijama bilježi ljubav između mačaka i svojih sinova