Bi li Kolindina kći upala na Harvard da joj majka nije bogata predsjednica?