Bahtijarević: Kako se nosim sa smrću malog djeteta? Plačem