Ako vaše dijete ima jedan od ovih simptoma, ne biste ga trebali voditi u vrtić