Kamp dr. Rajovića u Svetom Roku, prvi NTC kamp kod nas